نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

آموزش و پرورش در ایران باستان

1,500,000 تومان
دکتر علیرضا حکمت

ما دوهزاروپانصد سال پیش تشکیل بزرگترین امپراطوری جهان را داده ایم ولی خاطره این امپراطوری مخصوصاً از این لحاظ برای ما و دنیا اهمیت دارد که پایه آن بر آزادمنشی و عدالت اجتماعی و آزادی حقوق و معتقدات افراد و احترام به سنن ملی نهاده شده بود. کشور ما دوهزاروپانصد سال پیش اصول تازه ای را مبنای حکومت خود قرار داد که حتی امروزه نیز دنیای متمدن آنرا از مترقی ترین اصول فکری و اجتماعی بشر می شناسد. ما از همان هنگام تمدن خویش را نه بر پایهء کوتاه بینی و خودخواهی بلکه بر اساس مصالح و منافع عمومی بنیاد نهادیم.

از بیانات شاهنشاه آریامهر