نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

آرام بگیرید و زندگی را از نو شروع کنید

29,000 تومان
فابریس میدال ترجمه: سعیده بوغیری

دست از تبعيت از ديگران برداريد: شما باهوشيد! دست از آرام بودن برداريد: اول بايد با خودتان صلح كنيد! دست از تلاش براي كامل بودن برداريد: اول بايد نقص‌هايتان را رفع كنيد! دست از منطقي بودن برداريد: زندگي را آسان بگيريد! دست از تلاش براي همراهي با ديگران برداريد: بايد خودتان باشيد! دست از شرمندگي نسبت به خودتان برداريد: هر كسي آسيب‌پذير است! دست از آزار خودتان برداريد: بايد بهترين دوست خود باشيد! دست از تلاش براي دوست داشتن ديگران برداريد: اجازه دهيد آن‌ها شما را دوست بدارند! كتابي بي‌نظير براي رهايي از احساس گناه.