نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شیاطین شهر لودون

68,000 تومان
   آلدوس هاکسلی    فاروق ایزدی نیا

قرون وسطي را به حق قرون تاريك نام نهاده‌اند، دوراني كه كليسا سعي داشت افكار خرافي را در اذهان جاي دهد و از فرار آنها از ذهن افراد جلوگيري نمايد. هاكسلي، با مهارت تام و با وقوف بر اوضاع و شرايط آن ايام، به زيبايي، تلخي آن زمان را به تصوير مي‌كشد و زواياي تيره زندگي را بيان مي‌كند. گويي خواننده را با خود به سفري به ژرفناي تاريخ مي‌كشاند تا به چشم خود ببيند و به گوش خود بشنود كه بر مردمان آن زمان چه مي‌گذشته است. گاه چنان به جزئيات مي‌پردازد كه گويي خواننده به پاي خود وارد منازل و مغاره‌ها مي‌شود. به گوشه دير و صومعه راه مي‌يابد، راهبه‌هايي را مي‌بيند كه بايد مظهر پاكي و خلوص و صفايي باشند كه انگار نوري از بارگاه خدايشان بر آنها تابيده، بناگاه بر اثر تلقين كساني كه شيطان مجسم هستند از اين روي به آن روي مي‌شوند. گويي هاكسلي ميل دارد در بطن داستاني گيرا، كه خواننده به زحمت مي‌تواند كتاب را از دست بگذارد و ميل دارد بداند كه اين حكايت سرانجام به كجا خواهد كشيد...