نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دانه های شن

180,000 تومان

نویسنده: ریچارد مک کنا

مترجم: فاطمه یزدانی

مهمان ناخوانده ای به نام آمریکا برای چینی ها بسیار گران تمام شد و چینی ها که روش خود را برای زیستن می خواستند و از تحمیل روشهای آمریکایی سخت بیزار بودند، به شیوه های مختلف به مقابله با این مهمان ناخوانده پرداختند. دانه های شن داستان این مداخله است که در فاصله میان دو جنگ واقع می شود. کشتی "سن پابلو" در رودخانه یانگ تسه گشت می زند تا حافظ منافع آمریکاییان مداخله گر در مقابل ملی گرایان و مهاجمینی باشد که آمریکاییان آنان را راهزنان و دزدان دریایی می خوانند. آنچه می خوانید، داستان این مبارزات است. نویسنده در ضمن بیان ماجراهایی که بر سرنشینان کشتی می گذرد، در جای جای فرصت می یابد تا ساختار اجتماعی، فرهنگی مردم چین را توصیف کند.