نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سفرنامه فرد ریچاردز

1,700,000 تومان

فرد ریچاردز

ترجمه: مهین دخت صبا

مرد هنرمندی از اهالی انگلستان بنام فرد ریچاردز در اوایل قرن حاضر به ایران سفر می کند و به سیر و سیاحت در شهرهای ایران می پردازد و با نظر تیزبین یک نقاش و نویسنده با ایران آشنا می شود و از مناظر گوناگون شهرها تابلوهای ارزنده ای تهیه می کند و در هر شهر و دیاری دیده ها و شنیده های جالب را یادداشت می کند و در بازگشت به اروپا سفرنامه ای می پردازد.

کتاب حاضر، سفرنامه‌ای است از "فرد ریچاردز ."وی که عضو انجمن سلطنتی نقاشان و حکاکان انگلستان بود در اوایل قرن بیستم ـ مقارن با نخستین سال‌های حکومت رضاشاه ـ به ایران سفر کرد" .ریچاردز 48 تابلوی زیبا از شهرهای مختلف ایران ترسیم کرد، همچنین شرح مشاهدات و خاطرات خود را به رشته تحریر درآورد .شهرهایی که نامبرده از آنها دیدار کرده عبارت‌اند از : اصفهان، شیراز، کرمان، مشهد، نیشابور، قزوین، تبریز، رشت، انزلی و تهران . وی در این سفرنامه اوضاع و احوال اجمالی، نیز وضع معیشت مردم این شهرها را ضمن شرح مشاهدات خود بازگو کرده است ...