در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز

تومان
نویسنده: محمد باقر ویجویه ای

کتابی که پیش رو دارید وقایع چهار ماه از روزهای بحرانی و خونبار آغازین یازده ماه انقلاب تبریز-در محدوده تاریخی که سالها بعد به استبداد صغیر مشهور شده است به قلم شادروان حاجی محمد باقر و یجویه ای،یکی از تاجرین آگاه تبریز که«پیش از نوشتن احوالات تبریز از اول مشروطه به طریق اختصار،کیفیت ایام گذشته»را با قلمی موشکاف و دقیق نوشته و سپس«انقلاب تبریز و احوال جوانمردی جناب سردار و جناب سالار را به تقریر در آورده»آنگاه به نگارش یادداشتهای روزانه خود مبنی بر شرح رخدادهای«وقایع انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز میپردازد»