در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مالیخولیای چپ

تومان
انزو تراورسو ترجمه: مهرداد رحیمی مقدم

سودای چپ به معنای کنار گذاشتن ایده سوسیالیسم یا امید به آینده ای بهتر نیست. این به معنای بازاندیشی سوسیالیسم در زمانی است که حافظه آن گم، پنهان و فراموش شده است و نیاز به رستگاری دارد. این مالیخولیا به معنای سوگواری برای یک مدینه فاضله از دست رفته نیست، بلکه به معنای بازاندیشی یک پروژه انقلابی در عصر غیرانقلابی است.