در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تعلیقات و حواشی بر تجارب السلف

تومان
هندوشاه نخجوانی

تصحیح: عباس اقبال آشتیانی

تجارب السلف تألیف هندوشاه نخجوانی، در برگیرنده تاریخ خلفا و وزیران اسلامی تا بر چیده شدن خلافت عباسیان است که اولین بار به همت و با تصحیح عباس اقبال آشتیانی منتشر گردید و یکی از منابع عمده و معتبر تاریخ اسلام و اخبار خلفا و وزرا به شمار می آید. کتاب پیش رو که به قلم حسن قاضی طباطبایی تحریر شده، در تلاش است با ارائه سلسله ای از یادداشتها در حواشی تجارب السلف، به شرح لغات مشکل و تعیین محل اشعار تاریخی و شناسایی شاعران آنها و همچنین ارائه منابع و مدارک اصیل تاریخی بپردازد و مهم تر از همه این متن را با آثار مورخین معتبر مقابله کند. بررسی متن کتاب به ترتیب صفحه و سطر صورت پذیرفته است و به نکات لازم اشاره شده است. این کتاب در سال 1351 و هفت سال پس از چاپ اول تجارب السلف تصحیح اقبال آشتیانی و به همت انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز منتشر گردیده است