نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فیزیک و جهان ما

24,000 تومان

نام نویسنده : پائول پارسونز

نام مترجم : محسن شجری

این کتاب در خصوص سوالات و مفاهیم ِ مهم فیزیکی میباشد. بعنوان مثال پایستگی انرژی مفهومی است که در تمامی موضوعات علم فیزیک کاربرد دارد. این مسئله یک اصل مهم در نظریه موج، ترمودینامیک، مکانیک کوانتوم و نسبیت است. در سال ۱۹۱۸ فیزیکدان آلمانی «امی نودر» ثابت کرد که پایستگی انرژی نتیجه مستقیم قوانینی از فیزیک هستند که مستقل از زمان می باشند. یعنی اینکه اگر من امروز یک سنگ را از اتاق خوابم بیرون بیندازم دقیقا همان طور به زمین میخورد که اگر فردا این کار را انجام دهم به زمین خواهد خورد.

امروز مشخص شده که بی نظمی یا آشوب نیز در تمامی انواع سیستم های فیزیکی شامل مکانیک کوانتومی، نسبیت، اختر فیزیک و اقتصاد ظهور و بروز دارد. ریاضیدانان وجود آشوب را با رسم نموداری به نام «حالت چهره» که نشان میدهد یک سیستم با گذشت زمان چگونه تکامل می یابد، کشف می کنند آنها به دنبال مناطقی در حالت چهره به نام «جاذب ها» میگردند که در آنها رفتار سیستم همگرا می شود.

به نظر می رسید الکتریسیته و مغناطیس تنها دو جنبه مختلف از یک پدیده واحد باشند. ماکسول، همراه با همکاران خود، مبنای نظری محکمی ارائه کرد که با جمع کردن تمام این ایده های در حال بلوغ در مورد میدان های الکتریکی و مغاطیسی در یک نظریه واحد، از این فرضیه حمایت نمود. در دهه ۱۸۶۰ ماکسول تحقیقاتی را صورت داد که به کشف چهار معادله منتهی شد. این چهار معادله چگونگی تاثیرات متقابل بین بار الکتریکی، جریان الکتریکی میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی را خلاصه می نمایند.