نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

یاد نئون بخیر

18,000 تومان
یاد نئون -- دیوید فاستر والاس -- ترجمه پرستو گرانمایه

تمام عمرم ریاکار بوده ام . مبالغه نمی کنم . تقریبا هر کاری کرده ام برای این بوده است که چهره خاصی از خودم به دیگران نشان دهم . اغلب برای این که دوستم داشته باشند یا ستایشم کنند . شاید پیچیده تر از این است . اماوقتی خوب نگاه می کنی می بینی دلیلش دقیقا همین است که می خواهی دوستت داشته باشند ، ستایشت کنند ، تآییدت کنند ، تحسینت کنند ، هرچه.


دیوید فاستر والاس برنده جایزه پولیتزر سال 2012نویسنده برجسته آمریکایی در داستان هایش موشکافانه زندگی را با همه دشواری ها . شادروزی هایش به تصویر می کشد ؛ شادی ها و غم ها . همان ها که بزرگی و کوچکیشان را نه پدیده فیزیکی که ذهن آدمی اندازه می گیرد.