خلاصه رمان “دانه خواستن” نوشته آنتونی برگس

"دانه خواستن" نوشته آنتونی برگس رمانی دیستوپیایی است که در دنیای آینده روایت می شود که در آن جمعیت بیش از حد و زوال محیطی منجر به جامعه ای ظالمانه، خشن و آشفته شده است. این رمان حول محور دو شخصیت اصلی، تریسترام فاکس، معلم تاریخ، و همسرش، بئاتریس-جوانا، است که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که در آن دولت همجنس‌گرایی را تشویق می‌کند و از روابط دگرجنس‌گرایان برای کنترل جمعیت جلوگیری می‌کند. این رمان به سه بخش تقسیم می‌شود که قسمت اول آن بر زندگی تریسترام و بئاتریس-جوانا متمرکز است، زیرا آنها ازدواج در حال فروپاشی خود و خواسته‌های خود را برای فرزندان دنبال می‌کنند. تریسترام یک شرکت کننده بی میل در تشویق دولت به همجنس گرایی است، اما در نهایت تسلیم فشار می شود و...

ادامه مطلب