خلاصه کتاب انکار مرگ از ارنست بکر

انکار مرگ درباره سرکوب اولیه انسان است. فروید معتقد بود که سرکوب اساسی انسان جنسی است، اما بکر استدلال کرد که این سرکوب انکار پایان پذیری، مخلوق بودن و فناپذیری است. بکر این استدلال را بر اساس آثار اتو رنک، نورمن براون، سورن کیرکگارد و زیگموند فروید بیان می کند. فروید مشاهده کرد که روان رنجوری انسان نتیجه سرکوب غرایز جنسی از دوران کودکی است. قوانین اجتماعی سختگیرانه و جزمی هستند و افراد از ابراز غرایز حیوانی خود به ویژه تمایلات جنسی و پرخاشگری منع می شوند، بنابراین محکوم به زندگی محدود و گناه آلود هستند. اما انسان در اینجا متوقف نمی‌شود، او یک نظام قهرمان فرهنگی ایجاد می‌کند تا زندگی معنادار شود و بنابراین هدف از زندگی خدمت به بقیه افراد جامعه و جا افتادن در...

ادامه مطلب