خلاصه نمایشنامه مده آ اثر اوریپیدس

اوریپیدس: عشق تنها چیزی است که ما داریم، تنها راهی که هر یک می تواند به دیگری کمک کند. بزرگترین لذت زندگی عشق است. کسانی را که خدا می خواهد هلاک کند، اول دیوانه می کند. سکوت بهترین پاسخ دانایی است. مده آ: «مطمئناً از میان همه موجوداتی که دارای حیات و اراده هستند، ما زنان بدبخت‌تریم.» «قوی تر از عشق عاشق، نفرت عاشق است. در هر کدام، زخم هایی که می زنند، درمان ناپذیرند.» «به خوبی عمل مرگبار را درک می کنم قصد ارتکاب جرم دارم، اما قضاوت عقلم نمی تواند خشم را کنترل کند و آن اغوا می کند تا شنیع ترین ترین عمل ممکن را انجام دهم.» «خدایان اغلب در تضاد هستند بزرگترین انتظارات ما آنچه ما پیش بینی می کنیم به وقوع نمی پیوندد. چیزی که ما انتظار نداریم خدایی راهی برای تحقق آن پیدا می...

ادامه مطلب