خلاصه کتاب جن گیری و روشنگری: یوهان جوزف گسنر و شیاطین آلمان قرن هجدهم اثر اچ. اریک میدلفورت

جن گیری و روشنگری: یوهان جوزف گسنر و شیاطین آلمان قرن هجدهم اثر اچ. اریک میدلفورت کاوشی عمیق در زندگی و کار یکی از مشهورترین جن گیران قرن هجدهم اروپا به نام یوهان جوزف گسنر است. این بررسی می‌کند که چگونه کلیسا، جامعه و علم در دوره‌ای که پیشرفت‌های علمی با باورهای مذهبی در تضاد بود، به برند منحصربه‌فرد شفای ایمان او واکنش نشان دادند. جن گیری و روشنگری در هسته خود بررسی رابطه پیچیده بین دین، علم و خرافات در اواخر قرن هجدهم اروپا است. میدلفورت روی یوهان جوزف گاسنر تمرکز می‌کند که به عنوان یک شفادهنده ایمان با تمایل به درمان بیماران از طریق جن‌گیری به شهرت رسید. در حالی که برخی او را یک معجزه‌گر می‌دانستند، برخی دیگر او را یک شارلاتان خطرناک...

ادامه مطلب