خلاصه کتاب ایکیگای

این کتاب در مورد ایکیگای است - یک فلسفه ژاپنی برای چگونگی زندگی طولانی و لذت بردن از آن. نویسندگان به ایده‌های روان‌شناختی شناخته‌شده‌ای مانند جریان و منطق‌درمانی اشاره می‌کنند، اما همچنین از روانکاوی غربی به دلیل تأکید بیش از حد بر کنترل، هدایت و روشنفکری انتقاد می‌کنند – این برخلاف درمان موریتا است، جایی که فرد تشویق می‌شود تا خود را بیابد. خود پاسخ دهند، از روشنفکری بپرهیزند و احساسات آنها را بپذیرند. ایکیگای چیست؟ ایکیگای، در ژاپنی، ترکیبی از نمادهایی است که نشان دهنده «زندگی» و «ارزش بودن» است. آنچه زندگی را ارزشمند می کند برای هر فردی متفاوت است، اما همه ما صرف نظر از اینکه چه کسی هستیم، برای رسیدن به معنا تلاش می کنیم. شناسایی ایکیگای ما همیشه آسان نیست، بلکه باید خود...

ادامه مطلب