خلاصه کتاب ماشین می ایستد از ای. ام. فورستر

«ماشین می ایستد» ​​یک داستان کوتاه علمی تخیلی از E.M. Forster است که دیدگاهی دیستوپیایی از آینده ای را ارائه می دهد که در آن بشریت برای نیازهای خود کاملاً به یک ماشین جهانی متکی است. این داستان برای اولین بار در سال 1909 منتشر شد، این داستان به طرز وحشتناکی بسیاری از عناصر فناوری مدرن را پیشگویی می کند، از جمله جنبه هایی که یادآور اینترنت و ارتباطات مجازی هستند. داستان حول محور دو شخصیت اصلی، وشتی و پسرش کونو است. وشتی در یک اتاق سلول مانند زندگی می کند که برای غذا، ارتباطات و سرگرمی خود کاملاً به دستگاه همه چیز وابسته است. تعامل فیزیکی غیرضروری تلقی می شود و دنیای بیرون دوری می شود. علیرغم اینکه وشتی از نظر فیزیکی دور است، ارتباط خود...

ادامه مطلب