خلاصه کتاب «متن عهد جدید: انتقال، فساد و بازسازی آن» نوشته بروس ام. متزگر

«متن عهد جدید: انتقال، فساد و بازسازی آن» نوشته بروس ام. متزگر، نگاهی جامع به چگونگی انتقال و بازیابی متن عهد جدید در طول قرن‌ها است. این یک کتاب ضروری برای هر کسی است که می خواهد درباره تاریخ و توسعه مسیحیت به شکل مکتوب آن بیشتر بداند. در این پست وبلاگ برخی از نکات اصلی که متزگر در این کتاب بیان کرده است را خلاصه می کنیم. متزگر با بحث در مورد نسخه های خطی اولیه مسیحی که از دوران باستان حفظ شده اند، شروع می کند. او توضیح می دهد که این دست نوشته ها بر روی پوست حیوانات یا طومارهای پاپیروس با کلمات و عبارات یونانی نوشته شده اند. او سپس توضیح می دهد که چگونه این دست نوشته ها توسط کاتبان در...

ادامه مطلب