خلاصه کتاب سلطه: چگونه انقلاب مسیحی جهان را بازسازی کرد از تام هالند

سلطه اثر تام هالند داستان تأثیر مسیحیت بر جهان است. رومیان فکر می کردند که مصلوب شدن بدترین سرنوشت ممکن است و فقط باید به بردگان داده شود. چقدر باورنکردنی است که مردم می توانستند به این باور برسند که یک قربانی خاص مصلوب شدن - یک هموطن بی ادعا به نام عیسی - باید به عنوان یک خدا مورد احترام قرار می گرفت. سلطه بررسی می کند که چگونه این اعتقاد خیره کننده بر جامعه در طول تاریخ تأثیر گذاشته است. غرب هنوز کاملاً تحت سلطه پیش فرض های مسیحی است. همانطور که تام هالند نشان می دهد، اخلاق و ادب ما جهانی نیست، بلکه محصول فرعی یک تمدن بسیار خاص است. سکولاریسم، لیبرالیسم، علم و همجنس گرایی همه ریشه در دکترین مسیحی دارند. او...

ادامه مطلب