خلاصه کتاب سگ های نی (Straw Dogs) از جان گری

در آیین های چینی باستان، از سگ های نی به عنوان قربانی برای خدایان استفاده می شد. «گایا» نام یک الهه در اساطیر یونانی است و اصل گایا، توسط لاولاک، نشان می‌دهد که زمین یک سیستم پیچیده و خودتنظیم است که تحت تأثیر ساکنان آن است. و اینکه انسانها فقط موجوداتی در این سیستم هستند که اگر تعادل زمین را به هم بزنند مانند سگ های کاهی با آنها رفتار می شود. این کتاب حمله ای است به هومو راپینس (نام دوست داشتنی ای که به انسان داده می شود)، گونه ای که از هر چیزی که در اختیار دارد برای گسترش خود در جهان، بدون توجه به زیستگاه طبیعی که اشغال می کند، استفاده کرده است. جان گری استدلال های ساده ای را برای از بین...

ادامه مطلب