خلاصه کتاب ژن ها، غول ها، هیولاها و انسان ها از جوزف فارل

"ژن ها، غول ها، هیولاها و انسان ها" کتابی نوشته جوزف فارل است که به دنیای اسطوره ها و افسانه های باستانی و ارتباطات احتمالی با فناوری پیشرفته و دستکاری ژنتیکی در تمدن های باستانی می پردازد. این کتاب به بررسی این ایده می پردازد که برخی از جوامع باستانی، مانند سومری ها، دارای سطحی از فناوری و درک ژنتیک بودند که بسیار جلوتر از زمان خود بود. نویسنده استدلال می کند که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این فرهنگ های باستانی دانش مهندسی ژنتیک داشته اند و قادر به دستکاری DNA موجودات مختلف از جمله انسان بوده اند. این کتاب همچنین به بررسی این احتمال می‌پردازد که این فرهنگ‌های باستانی با موجودات فرازمینی تماس داشته‌اند و این موجودات احتمالاً در توسعه فناوری پیشرفته...

ادامه مطلب