خلاصه کتاب قهرمان هزار چهره از جوزف کمبل

نقش اسطوره ها اسطوره ها مکانیسمی هستند که می توانیم از آنها برای فهمیدن اینکه چه کسی هستیم و به طور ضمنی برای چه چیزی ارزش قائلیم استفاده کنیم. این به ما در مورد مراحل زندگی، و نحوه عبور موفقیت آمیز از آنها می آموزد - در حالی که از خطرات روانی در طول راه اجتناب می کنیم. در این پست به نقش امروز اسطوره ها می پردازم. خلاصه ای از مراحل ماجراجویی قهرمان قهرمان کهن الگویی از مراحل بسیاری در ماجراجویی خود برای بازیابی گنج پنهان عبور می کند. اغلب، او مجبور به انتخاب‌های دشوار می‌شود - حتی انتخاب‌های غم‌انگیزی که هزینه‌های زیادی به همراه دارند. اما رستگاری فرد و در نتیجه جامعه به وجود این قهرمانان شجاع بستگی دارد که تصمیم می گیرند سفری خطرناک به...

ادامه مطلب