خلاصه کتاب خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی اثر جولین جینز

شرح تصویر: پادشاهی که در برابر تاج و تخت خالی زانو می زند… خط میخی مربوط به پادشاهی مردوک پادشاه بابل، حدود ۱۲۳۰ قبل از میلاد. انسان هایی که پنج هزار سال پیش می زیستند چگونه به خود می نگریستند؟ آنها چگونه تصمیم می گرفتند و چگونه به گذشته خود فکر می کردند؟ جولیان جینز (1920-1997) پاسخی رادیکال به این سؤالات پیشنهاد می‌کند: تا چند هزار سال پیش، انسان‌ها «خود» را نمی‌دیدند. آنها توانایی نداشتند: آنها نه درون نگری داشتند و نه مفهومی از "خود" که بتوانند در مورد آن تأمل کنند. به عبارت دیگر: آنها هیچ آگاهی ذهنی نداشتند. جینز فضای ذهنی این افراد پیشآگاه را ذهن دو جایگاهی می نامد. ذهنی است با دو حفره، ذهنی که به بخش خدا و بخشی انسانی تقسیم می...

ادامه مطلب