خلاصه رمان جنگ ابدی از جو هالدمن

The Forever War، نوشته جو هالدمن، یک رمان علمی تخیلی است که به بررسی وحشت‌های جنگ و آسیب‌هایی که بر روح انسان می‌زند می‌پردازد. داستان در مورد ویلیام ماندلا، فیزیکدانی است که به نیروی اکتشافی سازمان ملل متحد دعوت شده است، در حالی که در یک جنگ بین ستاره ای علیه تائوران ها می جنگد. داستان این رمان در آینده ای اتفاق می افتد که در آن بشریت بر سفرهای سریع تر از نور مسلط شده است، اما همچنان در باتلاق جنگ فرو رفته است. ماندلا و سربازان همکارش به مأموریت هایی فرستاده می شوند که تکمیل آنها سال ها و حتی دهه ها طول می کشد، در حالی که زمان به دلیل تأثیرات نسبیتی سفر آنها روی زمین بسیار سریعتر می گذرد. با طولانی شدن...

ادامه مطلب