خلاصه رمان غرور و تعصب اثر جین آستن (۱۷۷۵-۱۸۱۷)

کمدی اصلی آستین از آداب، خانواده بنت و پنج دخترش را دنبال می کند که در صورت عدم تامین شرکای ازدواج مطلوب، با چشم اندازهای تیره و تار در زندگی روبرو می شوند. داستان با تحقق دو خواستگار ثروتمند بالقوه آغاز می شود، از جمله آقای مغرور - و همچنین قد بلند، تیره و خوش تیپ -. دارسی او و منیتش باید با تعصب الیزابت بنت تیز هوش و چشم زیبا، دومین دختر بزرگ روبرو شوند. نبوغ آستن در توانایی او برای زنده کردن شخصیت هایی است که تعادل دشواری بین محافظه کار بودن، محتاط بودن و درست بودن از یک طرف و جذاب، عجیب و غریب و شوخ طبع بودن از طرف دیگر برقرار می کنند. به عنوان مثال، در این گفتگو، آقای دارسی نامه...

ادامه مطلب