خلاصه کتاب شغل‌های مزخرف: یک نظریه از دیوید گرابر

«شغل‌های مزخرف: یک نظریه» کتابی تحریک‌آمیز از دیوید گرابر انسان‌شناس است که خرد متعارف در مورد ماهیت کار و اشتغال در اقتصاد مدرن را به چالش می‌کشد. این کتاب به دنبال شناسایی و تجزیه و تحلیل آن چیزی است که گرابر آن را «شغل‌های مزخرف» می‌نامد، که او آن‌ها را به عنوان موقعیت‌هایی تعریف می‌کند که کاملاً بی‌معنی هستند، حتی شخصی که این کار را انجام می‌دهد نمی‌تواند وجود آن را توجیه کند. فصل اول کتاب با عنوان "کار مزخرف چیست؟" در این فصل، گرابر شغل مزخرف را این گونه تعریف می کند: «شکلی از کار کاملاً بیهوده، غیرضروری یا زیان آور است که حتی کارمند نیز نمی تواند وجود آن را توجیه کند، حتی اگر به عنوان بخشی از شرایط استخدام، کارمند احساس می کند...

ادامه مطلب