خلاصه کتاب مورد عجیب دکتر جکیل و آقای هاید اثر رابرت لوئیس استیونسون

کارآگاهان در مورد قتل یک دختر توسط آقای هاید تحقیق می کنند. اوترسون وکیلی است که متوجه می شود دکتر جکیل تمام دارایی خود را به همین آقای هاید منتقل کرده است. اوترسون تصمیم به تحقیق می‌گیرد و به ملاقات جکیل و دکتر لانیون، دوست هر دو می‌رود تا از اتفاقی که افتاده مطلع شود. دکتر لانیون گفت که او با جکیل بر سر ایده های تحقیقاتی جکیل اختلاف داشت. اوترسون سپس به ساختمانی می رود که هاید از آن بازدید می کند، آزمایشگاهی که به خانه جکیل متصل است. او با هاید روبرو می شود و از اینکه مرد چقدر زشت به نظر می رسد شگفت زده می شود، انگار که تغییر شکل داده است. هاید آدرس خود را به اوترسون ارائه می دهد، اما جکیل...

ادامه مطلب