خلاصه کتاب زندگی پس از زندگی اثر ریموند مودی

زندگی پس از زندگی توسط ریموند مودی تجربیات نزدیک به مرگ (NDE's) را بررسی می کند. مودی در طول صحبت های خود با چندین نفر که این تجربه ها را گزارش کرده اند، چندین مقایسه جالب انجام داده است. همچنین شایان ذکر است که او گزارش های مشابهی را در کتاب مقدس، فیلسوفان یونان باستان مانند افلاطون و کتاب مردگان تبتی یافته است. افرادی که مودی با آنها مصاحبه کرد آمریکایی های عادی بودند. بسیاری از آنها ظاهری از یک موجود سبک و کاوشگر و سؤالات غیرکلامی را درست قبل از لحظه ای شدید گزارش کردند که در آن این موجود، دیدی پانوراما از زندگی را به فرد ارائه می دهد. برای شخص واضح است که موجود از قبل از زندگی فرد مطلع است و به...

ادامه مطلب