خلاصه کتاب اراده آزاد از سم هریس

اراده آزاد نوشته سام هریس کتابی است که به بحث فلسفی درباره اینکه عاملیت چیست اختصاص دارد. استدلال او این است که اراده آزاد توهمی بیش نیست. دلیل اهمیت این موضوع این است که اگر او درست می‌گوید، باید به واقعیت و افراد متفاوت فکر کنیم. اگر جامعه علمی با هریس موافق باشد که اراده آزاد یک توهم است، این امر باعث خشم عمومی بیشتر از نظریه تکامل خواهد شد. اگر بپذیریم که رفتار مجرمان آزادانه نیست، باید نحوه مجازات، رفتار و تفکر مردم تغییر کند. روش سنتی مردم در مورد اراده آزاد، توانایی تعیین رفتار آینده است. این دیدگاه به دو فرض بستگی دارد: هر یک از ما می توانستیم در گذشته متفاوت عمل کرده باشیم ما منبع آگاه بیشتر افکار و اعمال خود هستیم. هر...

ادامه مطلب