خلاصه کتاب نامه هایی از یک رواقی از سنکا

سنکا نتوانست اصولی را که در نامه‌های یک رواقیون آمده است، رعایت کند. اما او همچنان یک شخصیت برجسته در تاریخ بود. او را ابداع قالب مقاله می دانند و محتوای نامه های او پس از زمان او برای بسیاری از مردم مفید بوده است. او در هشت نامه خود به لوسیلیوس گفت که امیدوار است از او به خاطر زندگی عمومی، قدرت یا ثروتش یاد نشود – که می‌خواهد کارش برای نسل‌های آینده مفید باشد. مثل طبیعت زندگی بر اساس طبیعت به بهترین وجه فلسفه رواقی را خلاصه می کند. این نه تنها به معنای زیر سؤال بردن قراردادها، و آموزش خودمان برای ساده زیستن (غذای ساده، لباس های اولیه، سرپناه) است، بلکه به معنای توسعه موهبت ذاتی عقل است که ما را با حیوانات متفاوت...

ادامه مطلب