خلاصه کتاب فیزیک جاودانگی از فرانک جی تیپلر

«فیزیک جاودانگی» اثر فرانک جی تیپلر اثری مهم است که تلاش می‌کند بین علم و دین، به‌ویژه فیزیک و الهیات، پلی بزند. این کتاب بیان می‌کند که فیزیک مدرن، به‌ویژه نظریه‌هایی مانند نظریه نقطه امگا، می‌تواند بینش‌هایی را درباره سؤالاتی که به طور سنتی برای الهیات محفوظ است، مانند وجود خدا و امکان زندگی پس از مرگ، ارائه دهد. تیپلر استدلال می کند که روش علمی و عقل نه تنها با ایمان سازگار است، بلکه می تواند آن را غنی کند و درک دقیق تری از الهی ارائه دهد. این کتاب به تنش تاریخی بین علم و دین می پردازد و به دوران کوپرنیک، گالیله و حتی فراتر از آن بازمی گردد. هم محافظه‌کاران مذهبی و هم لیبرال‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد: محافظه‌کاران به دلیل...

ادامه مطلب