خلاصه کتاب هستی و زمان اثر مارتین هایدگر

هایدگر در هستی و زمان تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که هستی چیست؟ او سعی می کند این کار را از طریق مطالعه مفهوم دازاین، یک کلمه آلمانی که تقریباً به «آنجا بودن» ترجمه می شود، انجام دهد. او در درجه اول از آن برای اشاره به انسان استفاده می کند، موجودی که خودآگاهانه از وجود خود آگاه است. او سپس بازجویی می کند که «آنجا بودن»، به عبارت دیگر، خودآگاه بودن به چه معناست. در حالی که هایدگر هرگز به یک نتیجه رضایت‌بخش نمی‌رسد - او هرگز کتاب را به پایان نرسانده است - او در این مسیر به کشفیاتی دست می‌یابد که تأثیر عمیقی بر فلسفه داشته است. بنابراین، همراهی با او در سفر، پاداش خواننده می شود. هایدگر در هستی و...

ادامه مطلب