خلاصه کتاب آموزه های مخفی همه اعصار: طرح دایره المعارفی از فلسفه نمادین فراماسونی، هرمتیک، قبالیستی و رزیکلاسی از مانلی پی. هال

آموزه های مخفی همه اعصار مطالعه ای جامع و علمی درباره سنت های باطنی، ادیان و آموزه های حکمت باستانی جهان است. این کتاب که توسط Manly P. Hall، نویسنده و مدرس کانادایی الاصل نوشته شده است، یک کاوش سریع در اسرار آگاهی و معنویت انسان است و بینش هایی را در مورد دانش و اسرار پنهان اعصار ارائه می دهد. رویکرد هال گسترده است و در طیف گسترده ای از موضوعات و سنت ها، از جمله کیمیاگری، طالع بینی، تاروت، کابالا، هرمتیک، گنوستیک و بسیاری موارد دیگر می کاود. این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخش اول، نظام‌های نمادین مختلف مورد استفاده در سنت‌های باطنی را پوشش می‌دهد، در حالی که بخش دوم به موضوعات و آموزه‌های باطنی خاص می‌پردازد. یکی از مضامین کلیدی...

ادامه مطلب