خلاصه کتاب سرگرمی تا مرگ از نیل پستمن

در سال 1985، نیل پستمن کتابی به نام سرگرم کردن تا سر حد مرگ: گفتمان عمومی در عصر تجارت نمایشی نوشت. کتاب نقدی است بر تلویزیون و تأثیر آن بر جامعه. پستمن استدلال می کند که تلویزیون گفتمان عمومی را ناامید کرده است و آن را بیشتر متمرکز بر سرگرمی و اطلاعات کمتری کرده است. پستمن از تأثیرات تلویزیون بر جامعه و فرهنگ انتقاد می کند. او استدلال می کند که تلویزیون تأثیر مخربی بر کیفیت گفتمان سیاسی در ایالات متحده داشته است. پستمن مدعی است که سیاستمداران در حال حاضر به جای پرداختن به بحث متفکرانه در مورد مسائل پیچیده، بیشتر بر ایجاد "گزیده های صوتی" که توسط رسانه های خبری دریافت می شود تمرکز می کنند. در نتیجه، آمریکایی ها بیشتر به سرگرمی توجه...

ادامه مطلب