خلاصه کتاب انسان تک بعدی: مطالعاتی در ایدئولوژی جامعه صنعتی پیشرفته از هربرت مارکوزه

انسان تک بعدی: مطالعاتی در ایدئولوژی جامعه صنعتی پیشرفته نوشته مارکوزه متنی کلاسیک است که به طور گسترده توسط افراد زیادی خوانده شده و مورد بحث قرار گرفته است. مارکوزه در این کتاب استدلال می کند که جامعه صنعتی پیشرفته انسانی تک بعدی را خلق کرده است که قادر به رویارویی رضایت بخشی با چالش های جدید مدرنیته نیست. او نحوه تغییر روابط انسان با جهان را بررسی می کند و اینکه چگونه این امر منجر به کاهش توانایی های انسان شده است. مارکوزه یک مورد قانع کننده برای درک وضعیت کنونی به عنوان بحرانی ارائه می دهد که نیازمند تغییرات اساسی است. این یک خواندن متراکم و چالش برانگیز است. این مملو از مفاهیم فلسفی و نظری است که درک آنها در ابتدا دشوار است....

ادامه مطلب