خلاصه کتاب اصل لوسیفر از هوارد بلوم

در «اصل لوسیفر»، هوارد بلوم دست به اقدامی بلندپروازانه می‌زند تا توضیحی واحد برای چرایی وجود شر در جهان بیابد. بلوم یک چهره بحث برانگیز است. او یک بار پیشنهاد کرد که فرهنگ‌های اسلامی با فرزندان خود به شدت رفتار می‌کنند، آنها از نمایش آشکار محبت‌ها بیزار هستند و نتیجه آن جامعه‌ای از بزرگسالان خشن است. اگر فقط آنها را بیشتر در آغوش می گرفتند. او در این کتاب اظهارات بسیاری کرده است که توسط گروه های فشار عرب به عنوان نژادپرستانه شناخته شده است. او در زندگی حرفه ای خود یکی از بزرگترین شرکت های روابط عمومی در صنعت موسیقی را تاسیس کرد. او تبلیغاتی برای AC/DC، مایکل جکسون، کیس، باب مارلی و بسیاری دیگر بود. تز او این است که فتح، تروریسم، علم ویرانگر، سیستم های...

ادامه مطلب