خلاصه کتاب رژیم غذایی طول عمر: کشف علم جدید در پشت فعال سازی و بازسازی سلول های بنیادی برای کند کردن پیری، مبارزه با بیماری ها و بهینه سازی وزن از والتر لونگو

در «رژیم طول عمر»، لونگو توصیه می‌کند که به جای اعتماد به آخرین مدها، هنگام رژیم گرفتن از چندین منبع اطلاعاتی استفاده کنیم. صدها نظریه درباره چگونگی و چرایی پیری ما وجود دارد. بسیاری از آنها تا حدی درست هستند و همپوشانی دارند. یکی، نظریه رایج پیری رادیکال‌های آزاد پیشنهاد می‌کند که اکسیژن و سایر مولکول‌های واکنش‌پذیر که به عنوان اکسیدان عمل می‌کنند، می‌توانند باعث آسیب به تمام اجزای یک سلول و ارگانیسم شوند، مشابه زنگ‌زدگی فلزات هنگام قرار گرفتن در معرض اکسیژن و آب. نظریه «سوما یکبار مصرف» تام کرکوود یکی دیگر از تئوری های مورد قبول پیری است. پیشنهاد می‌کند که موجودات زنده در تولید مثل، روی فرزندان و خودشان سرمایه‌گذاری کنند، اما فقط تا حدی که برای تولید فرزندان سالم لازم است. بنابراین،...

ادامه مطلب