خلاصه کتاب نظریه تقلیدی رنه ژیرار، اثر ولفگانگ پالاور

مروری عالی بر نظریه تقلید، اثر ولفگانگ پالاور. پالاور در یک ترکیب دقیق سیستماتیک از اندیشه ژیرار، بینش های تقلیدی را که از نویسندگانی مانند داستایوفسکی، شکسپیر، سروانتس، فلوبر و پروست گرفته شده است، خلاصه می کند. و سرانجام، او داستان های دقیق عهد عتیق و جدید را نشان می دهد که تز ژیرار را تأیید می کند. پایان نامه ژیرار چیست؟ انسان اساساً مقلد است، او از خواسته های دیگران (الگوها) تقلید می کند. اگر مدل ها درونی باشند (در حوزه اجتماعی او)، او ممکن است به نقطه تعارض با مدل خود برسد، زیرا هر دو برای یک میل با هم رقابت می کنند. اگر مدل بیرونی (خارج از حوزه اجتماعی او) باشد، هیچ تعارضی وجود نخواهد داشت، زیرا رقابتی وجود نخواهد داشت. از آنجایی...

ادامه مطلب