خلاصه کتاب فراوانی: آینده بهتر از آن چیزی است که فکر می کنید از پیتر دیاماندیس

دنیا مکان بسیار بهتری نسبت به چند دهه پیش است. به لطف پیشرفت‌های فناوری، ما اکنون این توانایی را داریم که نیازهای اساسی همه و سپس برخی از آنها را تامین کنیم. پیتر دیاماندیس، نویسنده و آینده پژوه در کتاب خود با عنوان فراوانی: آینده بهتر از آن چیزی است که فکر می کنید، تصویر زیبایی از جهانی ارائه می دهد که در آن کمبود دیگر مسئله ای نیست. در اینجا نگاهی به برخی از نکات برجسته است. او توضیح می‌دهد که با پیشرفت‌های فناوری مدرن، این امکان برای ما وجود دارد که نیازهای اساسی همه را حتی در منزوی‌ترین و فقیرترین مناطق تأمین کنیم. دیاماندیس همچنین در مورد چگونگی استفاده از فناوری برای حل مشکلات در مقیاس بزرگ و ایجاد فرصت های جدید برای افرادی...

ادامه مطلب