خلاصه کتاب فلسفه باستان چیست؟ از پیر هادو

در فلسفه باستان چیست؟ پیر هادو جنبه عملی‌تر فلسفه را به ما نشان می‌دهد، بر اساس روشی که توسط مبتکران آن در یونان باستان بیش از دو هزار سال پیش انجام می‌شد. هادوت در مورد مکاتب مختلف فلسفی که در آن زمان وجود داشتند به ما می آموزد و شباهت ها و تفاوت های آنها را به شیوه ای قابل دسترس و جالب ترسیم می کند. سقراط، فلسفه و حکمت آیا سقراط نمی تواند نمونه اولیه آن تصویر فیلسوفی باشد که این چنین گسترده و در عین حال بسیار نادرست است - که از دشواری های زندگی فرار می کند تا به وجدان پاک خود پناه ببرد؟ از سوی دیگر، پرتره سقراط که توسط آلکیبیادس در سمپوزیوم افلاطون ترسیم شده است - و همچنین گزنفون - مردی را...

ادامه مطلب