خلاصه کتاب عصر سکولار از چارلز تیلور

عصر سکولار (به انگلیسی: A Secular Age) کتابی است از فیلسوف کانادایی، چارلز تیلور که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. این کتاب به دنبال توضیح این موضوع است که چرا مدرنیته با عرفی شدن جامعه همراه شده است و این تغییر چگونه بر جنبه های مختلف زندگی بشر مانند دین، اخلاق و سیاست تأثیر گذاشته است. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: «Disembedding»، «Cross-Pressures» و «Belonging». در بخش اول، تیلور به این موضوع می‌پردازد که چگونه تغییرات اجتماعی مختلف در غرب از دهه 1500 منجر به «جلوگیری» افراد از منابع سنتی معنا و اقتدار مانند مذهب و گروه‌های خویشاوندی شده است. این تغییرات شامل افزایش سواد و فردگرایی، رشد شهرها و تجارت و توسعه علم و فناوری است. تیلور استدلال می کند که همه این...

ادامه مطلب