انسان آزاد به دنیا می آید و همه جا در زنجیر است – ژان ژاک روسو

همه ما آزادی می خواهیم. همه ما خواهان انتخاب هستیم. اما هرچه انتخاب های بیشتری داشته باشیم، بیشتر متوجه می شویم که هنوز در دام افتاده ایم. ما بخش هایی از خودمان را مبادله می کنیم تا در جامعه جا بیفتیم. ما برای به دست آوردن مزایایی مانند ایمنی، شغل و خانه از برخی آزادی ها چشم پوشی می کنیم. مثل تعویض یک قفس با قفس دیگر. در قدیم مردم انتخاب های کمتری داشتند. آنها در جایی که متولد شده بودند زندگی می کردند، همان کاری را انجام می دادند که والدینشان انجام می دادند و از قوانین و سنت های محلی پیروی می کردند. امروزه، به لطف اینترنت و جامعه مدرن، ما می توانیم هر کسی که می خواهیم باشیم. آیا می خواهید شغل خود...

ادامه مطلب