خلاصه کتاب آنارشی و مسیحیت از ژاک الول

ژاک الول فیلسوف و متکلم فرانسوی در کتاب خود آنارشی و مسیحیت به بررسی سازگاری آنارشیسم و مسیحیت می پردازد. از نظر تاریخی، این دو ایدئولوژی با یکدیگر در تضاد بوده اند. مسیحیت از سلسله مراتب و ساختارهای قدرت حمایت می کند در حالی که آنارشیسم خواهان برچیدن آنها است. با این حال، ایلول استدلال می کند که در هسته خود، مسیحیت و آنارشیسم هر دو بر اساس رد اقتدار سکولار بنا شده اند. برای مسیحیان، این اقتدار ریشه در خدا دارد، در حالی که برای آنارشیست ها، از دولت گرفته شده است. این بنیاد مشترک امکان همزیستی این دو ایدئولوژی را فراهم می کند. از نظر تاریخی، این دو ایدئولوژی با یکدیگر در تضاد بوده اند. مسیحیت از سلسله مراتب و ساختارهای قدرت حمایت می...

ادامه مطلب

خلاصه کتاب «تبلیغات: شکل گیری نگرش افراد»، از ژاک الول

ژاک الول، جامعه شناس و فیلسوف، در کتاب خود «تبلیغات: شکل گیری نگرش مردان»، تحلیلی دقیق و روشنگرانه از ماشین تبلیغاتی ارائه می دهد. این کتاب که در سال 1965 منتشر شد، امروز به اندازه 50 سال پیش مرتبط است. ایلول پروپاگاندا را اینگونه تعریف می‌کند: «تمام روش‌هایی که توسط یک گروه سازمان‌یافته برای ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش‌ها و رفتار گروه دیگر به کار می‌رود». او استدلال می‌کند که تبلیغات صرفاً ابزار دولت‌ها یا احزاب سیاسی نیست، بلکه توسط انواع سازمان‌ها از جمله مشاغل، کلیساها و مدارس استفاده می‌شود. الول چهار نوع اصلی تبلیغات را شناسایی می کند: - تبلیغات اقتصادی که برای فروش محصولات یا خدمات استفاده می شود. - تبلیغات سیاسی که برای ترویج یک ایدئولوژی یا دیدگاه خاص استفاده می شود. - تبلیغات ایدئولوژیک که برای...

ادامه مطلب