خلاصه کتاب بودریار و الهیات نوشته جیمز والترز

بودریار و الهیات نوشته جیمز والترز ترکیبی از دنیای یکی از چالش برانگیزترین و جالب ترین متفکران زمان ما است. و با مجازی شدن جهان، او بیشتر مرتبط شده است. بودریار فکر می کرد که فرهنگ ما به طور فزاینده ای ترکیبی و مصنوعی شده است و با آنچه قبلاً به عنوان "واقعی" می دانستیم، ارتباطی ندارد. در این مرحله نهایی (ابر واقعیت)، شبیه‌سازی را می‌توان به‌عنوان شکلی از بیگانگی درک کرد – نتیجه‌ی یک سرمایه‌داری به‌طور چشمگیری شتاب‌گرفته. نکات برجسته بودریار و الهیات توهم انتخاب در این حالت، منطق سرمایه (تبادل نشانه) جایگزین همه روابط انسانی معنادار شده است و ما را از احساس هویت انسانی و زندگی اجتماعی دور کرده است. همانطور که مارکوزه گفت، ما در "پایان متعالی" و در حالتی زندگی می کنیم که می...

ادامه مطلب