خلاصه کتاب حکمت شادان اثر فریدریش نیچه

چگونه نیچه را مرور کنیم؟ نوشته‌های او آن‌قدر غنی، بسیار زیاد، آن‌قدر مملو است که ارزیابی آثارش مانند تلاش برای نوشیدن آبشار است. من حتی نمی توانم تصمیم بگیرم که نیچه فیلسوف بود یا چیز دیگری. شاید بتوان او را بهتر به عنوان یک مقاله نویس، یک شاعر، یک حکیم، یک روان رنجور، یک دیوانه ی غرغرو، یک عالم به غیب توصیف کرد؟ به نظر من عنوان به سختی مهم است. اگرچه بدون معیار مقایسه، من در تاریکی مانده ام تا راهی برای سنجش نیچه و نوشته هایش داشته باشم. تنها راهی که می توانم ببینم این است که نیچه را در برابر خودش بسنجیم. در چارچوب مجموعه کامل او، علم همجنس گرایان به راحتی یکی از قوی ترین آثار نیچه است. این به دوره میانی...

ادامه مطلب

نیچه، نیهیلیسم و دلایل شاد بودن

فیلسوف آلمانی فردریش نیچه (1844-1900) گاهی اوقات به عنوان شخصیتی بدخواه، وسواس به مشکل نیهیلیسم و "مرگ خدا" رد می شود. قابل درک است که این ایده ها ناراحت کننده هستند: تعداد کمی از ما شجاعت مقابله با این احتمال را داریم که بت هایمان توخالی باشند و زندگی معنای ذاتی ندارد. اما نیچه نه تنها خطراتی را که این ایده‌ها ایجاد می‌کنند، بلکه فرصت‌های مثبتی را نیز می‌بیند. زیبایی و شدت متون نیچه از دیدگاه او ناشی می‌شود که ما می‌توانیم از طریق نیهیلیسم حرکت کنیم تا راه‌های تازه‌ای برای انسان بودن ایجاد کنیم. آسایش و هدف از طریق خدا برای قرن‌ها، کتاب مقدس به مردم راهی داد تا برای خود ارزش قائل شوند و چیزی برای تلاش برای رسیدن به آن. سنت پولس می گوید: «همه ما با چهره...

ادامه مطلب