خلاصه کتاب انسان و سمبل هایش از کارل گوستاو یونگ

انسان و نمادهایش مقدمه یونگ برای ناخودآگاه است. فروید در ابتدا ناخودآگاه را مکانی می دانست که خاطرات سرکوب شده یا خواسته های ناخواسته را در خود نگه می دارد. بسیاری از بهترین ایده های هنرمندان، فیلسوفان، دانشمندان تجلی ناگهانی ناخودآگاه هستند. اما یونگ روان را نماینده خود نیز می داند. ناخودآگاه چیزی نیست که شخص پنهانی می خواهد، بلکه آن چیزی است که عمیقاً چه کسی است. سهم یونگ، طی دهه‌ها تحقیق، این بود که به ما جهانی بودن نمادهای رویاها و معنای آنها برای افرادی که مراحل مختلف رشد روانی را پشت سر می‌گذارند، اشاره کرد. محدودیت های انسان متمدن انسان مدرن تداعی های ناخودآگاه رنگارنگ و عرفانی انسان بدوی را از دست داده است، مانند زمانی که انسان به طور کامل با حیوانات در طبیعت...

ادامه مطلب